Roczny Plan Pracy

 

 

PLAN DYDAKTYCZNY

W roku szkolnym 2020/2021 pracujemy na książkach

Planeta dzieci.  Prawda,  dobro,  piękno w świecie wartości.

Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne

 

Program wychowania przedszkolnego "Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości" jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia MEN z 14 lutego 2017 r.

 

Program został napisany w oparciu o te same

pedagogiczno-psychologiczne koncepcje teoretyczne, które przyświecały twórcom podstawy programowej wychowania przedszkolnego. .Autorka odwołuje się w nim przede wszystkim do konstruktywistycznej teorii uczenia się i osiągnięć

L. Wygotskiego i J. Brunera.

 

Autorka prezentuje holistyczne podejście do rozwoju dziecka, ukazując możliwości zintegrowanych działań nauczyciela we wszystkich sferach (fizycznej, emocjonalnej, społecznej i poznawczej) i podkreślając korzyści z takiego postępowania.

Bardzo istotną rolę w realizacji programu odgrywa skoncentrowanie się na wartościach - na ich poznawaniu przez dziecko, utożsamianiu się z nimi i kierowaniu nimi w podejmowaniu decyzji i postępowaniu.

 

"Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości" jest całościowym programem wychowania przedszkolnego,zawierającym wszystkie elementy niezbędne do planowania pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. 

 

 

 

 

 

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2014 Przedszkole Dziecięcy Raj  |  Polityka prywatności  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej

Przedszkole Dziecięcy Raj