Przedszkole Dziecięcy Raj ul. Kościuszki

Zapisz dziecko do Przedszkola Dziecięcy Raj

Angielski metodą Helen Doron

Angielski metodą Helen Doron

„Helen Doron Early English” działa w Polsce już od 1999r. Jest liderem w zakresie nauki języka angielskiego dzieci już od trzeciego miesiąca ich życia. Uczy ze znakomitymi rezultatami, potwierdzonymi wieloma certyfikatami uzyskanymi przez starszych podopiecznych.

zobacz więcej

 
Plan DniaPlan dnia

 

Każdy dzień w przedszkolu jest ściśle zaplanowany,
aby dzieci miały komfort i poczucie bezpieczeństwa.

 

Na wszystko jest odpowiedni czas.
Jest czas na zabawę, posiłek oraz odpoczynek i naukę.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym rozkładem dnia.

 

6:30 – 8:30   Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne i grupowe w kącikach zainteresowań. Rozmowy planowe i sytuacyjne, praca wyrównawcza i stymulująca. Kształtowanie form grzecznościowych.
     
8:30 – 9:00   Czynności porządkowe po zajęciach porannych, przygotowanie do śniadania, nauka i doskonalenie czynności higienicznych. Ćwiczenia poranne bądź zabawa ruchowa uwzględniająca zwiększoną potrzebę ruchu.
     
9:00 – 9:30  

Śniadanie – nabywanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków. 

     
9:30 – 10:15  

Zajęcia edukacyjne z całą grupą realizujące program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego "Wokół Przedszkola" autorstwa : Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion, Wiesławy Żaby-Żabińskiej.
Czas trwania zajęć jest uzależniony od wieku i możliwości dzieci.

     
10:15 – 10:50  

Zajęcia dodatkowe.

     
10:50 – 11:00  

Przygotowanie do posiłku, czynności samoobsługowe i higieniczne.

     
11:00 – 11:30  

Obiad (zupa).

     
11:30 – 12:45  

Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, obserwacja przyrody,
gry i zabawy zorganizowane lub dowolne. W przypadku złych warunków atmosferycznych zabawy w sali, praca indywidualna z dziećmi.

     
12:45 – 13:00  

Przygotowanie do posiłku, czynności samoobsługowe i higieniczne.

     
13:00 – 13:30  

Obiad (II danie).

     
13:30 – 14:45  

Zajęcia dodatkowe, odpoczynek (leżakowanie dla chętnych dzieci), pobyt na świeżym powietrzu przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, wyciszające zabawy przy muzyce, techniki relaksacyjne i wizualizacyjne, słuchanie bajek, cicha praca w kącikach zainteresowań.

     
14:45 – 15:00  

Czynności porządkowe po zajęciach i zabawach, zabawa ruchowa, czynności higieniczno – sanitarne, przygotowanie do podwieczorku.

     
15:00 – 15:30  

Podwieczorek.

     
15:30 – 17:30  

Zabawy zorganizowane lub dowolne, indywidualna praca wyrównawcza, rozchodzenie się dzieci do domów.

 

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2014 Przedszkole Dziecięcy Raj  |  Polityka prywatności  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej

Przedszkole Dziecięcy Raj