Opłaty



Opłaty
 - oferta cenowa

 

Wpisowe - 250 zł

Jednorazowa, bezzwrotna opłata przy zapisywaniu Dziecka do przedszkola celem rezerwacji miejsca w przedszkolu.
W kolejnych latach opłata 250 zł jest uiszczana na tzw. Fundusz Rozwoju Przedszkolaka z przeznaczeniem na przybory i pomoce dydaktyczne, teatrzyki oraz imprezy.

  

Stawka żywieniowa - 11 zł dziennie (wliczona w czesne)
Istnieje możliwość obniżenia czesnego o wysokość stawki żywieniowej w wysokości 9 złotych w przypadku, jeśli nieobecność Dziecka jest zgłoszona najpóźniej do godziny 8:30 dnia nieobecności Dziecka w przedszkolu (korekta nadpłaty następuje w miesiącu następnym)

Czesne - 794 zł
- kwota obowiązująca w miesiącach IX-VI *, 
- czesne płatne z góry do 5-tego dnia każdego miesiąca
  przelewem na konto, bądź gotówką w kasie przedszkola.

 
Stawki obowiązujące w miesiącach wakacyjnych ( VII i VIII):
- 100% czesnego, jeżeli Dziecko uczęszcza
  do przedszkola przez cały miesiąc w okresie wakacyjnym;

- 75% czesnego, jeżeli Dziecko uczęszcza
  do przedszkola 2 tyg. w danym miesiącu;

- 50% czesnego, jeżeli Dziecko nie uczęszcza
  do przedszkola w danym miesiącu;

* dla rodzeństwa uczęszczającego do naszego przedszkola
  obowiązuje zniżka w wysokości 50 zł na każde Dziecko,
  które ukończyło 2,5 roku życia.

 

Opieka nad Dzieckiem po godzinie 19:00 - 50 zł
Dodatkowa opłata wnoszona za opiekę nad Dzieckiem w godzinach 19:00 - 20:00.
 

 

 

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2014 Przedszkole Dziecięcy Raj  |  Polityka prywatności  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej

Przedszkole Dziecięcy Raj