Przedstawienia i imprezy

 

 


Przedstawienia i imprezy

 

Zapra­szamy do obej­rze­nia zdjęć z przed­sta­wień

oraz imprez orga­ni­zo­wa­nych w przed­szkolu.

 

Mają one wyraźne cele dydak­tyczno-wycho­waw­cze i są inspi­ra­cją do dzie­cię­cych zabaw i dzia­łań pla­stycz­nych.

 
 

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2014 Przedszkole Dziecięcy Raj  |  Polityka prywatności  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej

Przedszkole Dziecięcy Raj